Göran


Göran


Mitt intresse för sjukvård vaknade redan som ung varför jag tidigt utbildade mig inom hälso- och sjukvård.


Ganska snart lämnade jag den kliniska delen av arbetet för att övergå till administrativa uppgifter. Jag har i princip varit Norrtälje sjukvård- och omsorg trogen under hela mitt yrkesliv med mångfacetterade och utmanande uppgifter. I sanningens namn skall också erkännas att intresset för segling och Stockholms skärgård var ett starkt bidragande skäl till att bli kvar i Norrtälje.


Efter att jag lämnat uppdraget som  avdelnings-föreståndare fortsatte jag som klinikföreståndare, ekonomichef, ställföreträdande sjukhuschef, tillförordnad VD, divisionschef samt VVD.


Under delar av karriären har jag också arbetat som projektledare. Som exempel kan nämnas införandet av kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem inom sjukvården. Vidare var jag projektledare när Norrtälje sjukhus förbereddes att gå från ett förvaltningsdrivet sjukhus till ett av landstinget ägt aktiebolag, 2002.


Mitt största och mest utmanande uppdrag var projektledare till ett nytt akutsjukhus i Norrtälje i mitten av 1990-talet.


Därefter fick jag förmånen att som VVD delta i ett unikt projekt, nämligen TioHundra. Ett aktiebolag som ägs till 50 % av Norrtälje kommun och 50 % av Stockholms läns landsting.

Bolaget, som under en ledning, ansvarar för akutsjukhus, primärvård samt kommunens omvårdnadsdelar såsom hemtjänst och vårdboende. Helt unikt för Sverige och övriga Europa.


I min yrkesverksamhet har jag dessutom tjänstgjort som verksamhetschef inom röntgen, medicin, geriatrik samt specialistläkargruppen. Chefsuppdragen har varit mina huvuduppgifter genom hela arbetslivet.


Jag har också erfarenheter från styrelsearbete, såväl ideella som aktiebolag. Bla sitter jag i styrelsen för Credentia AB, ett bolag som bygger och förvaltar fastigheter, och vårdbolaget TioHundra AB.


Sammantaget med min långa erfarenhet som chef inom flera sjukvård- och omsorgsuppdrag, projektledaruppdrag, styrelseuppdrag samt bolagsledningsarbete vågar jag påstå att jag sannolikt bär med mig en tämligen bred

och unik kunskap.


Mot denna bakgrund kan jag erbjuda mina tjänster till kortare chefsuppdrag, projektledare inom sjukvård och lokal/fastighetplanering samt handledning för chefer.


Referenser lämnas naturligtvis på begäran.